[Full Listening] Actual Test 3 – Economy TOEIC LC 1000 Volume 1

Mời các bạn làm phần nghe trong đề Actual Test 3 của cuốn Economy TOEIC LC 1000 Volume 1.
Có tất cả 4 part tương ứng với 100 câu hỏi.

Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn Đáp án để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi nhé!

Actual Test 3 – Economy TOEIC LC 1000 Volume 1ĐỀ ACTUAL TEST 3:


Chúc bạn thành công!

Chia sẻ:

3 thoughts on “[Full Listening] Actual Test 3 – Economy TOEIC LC 1000 Volume 1

Comment của bạn