[Giải đề] BIG STEP TOEIC 3 – Actual Test 4 – Part 5 (100-120)

Đáp án: D
Giải thích:
– despite + danh từ/ cụm danh từ => loại
– unless(conj): trừ phi, trừ khi, nếu không => không hợp nghĩa
– since: từ khi, từ lúc => không hợp nghĩa
– though = though it is not a mandatory form of ID.
Dịch: Mặc dù một bằng lái xe có giá trị không là một hình thức bắt buộc của ID, nhưng nó là một hình thức luôn được chấp nhận của ID.

Chấm điểm bài viết!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of