[Giải đề] BIG STEP TOEIC 3 – Actual Test 4 – Part 5 (121-140)

121,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

122,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

123,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

124,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

125,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

126,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

127,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

128,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

129,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

130,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

131,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

132,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

133,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

134,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

135,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

136,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

137,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

138,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

139,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

140,

Đáp án:
Giải thích:
Dịch:
Từ mới:

 

Chấm điểm bài viết!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of