Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với mình bằng cách gửi email trực tiếp về địa chỉ email của mình: leehuyhp@gmail.com

Về nội dung của email có thể đặt câu hỏi, yêu cầu trợ giúp, đăng ký làm cộng tác viên cho blog, liên hệ quảng cáo hoặc những vấn đề khác tương tự.

Mình sẽ cố gắng trả lời nhanh email trong vòng 48h đồng hồ.