Phân biệt Go và Come

hoangminh asked 2 years ago

Bạn cho mình hỏi cách phân biệt 2 động từ Go và Come với nhé !
Thanks

Chấm điểm bài viết!
1 Answers
huyle answered 2 years ago

2 Chào bạn,

  • Go: để chỉ một chuyển động rời xa vị trí, địa điểm mà người nói hoặc người nghe đang ở đó:

eg:
· Are you going to the cinema tonight? (Tối nay anh có đi xem phim không?)
· Let’s go and see Mary before the holiday is over. (Chúng ta hãy tới thăm Mary trước khi kỳ nghỉ kết thúc).
· They’ve gone to live in Sweden and I don’t think they’ll ever come back. (Họ đã chuyển đến sống ở Thụy Điển rồi và tôi nghĩ là họ sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa).

  • Come: để chỉ một chuyển động đến nơi mà người nói hoặc người nghe ở đó.

eg:
· Could you come here for a minute, please, Diane? (Cậu đến đây một lát đi Diane).
~ I’m coming. (Mình đến đây).
· We’ve come to ask you if we can borrow your car for a day. (Chúng tôi tới đây để hỏi mượn bạn ô tô trong một ngày được không).
· I’ve got some people coming for a meal tonight. Can you and David come too? (Tôi mời một vài người bạn đến dùng bữa tối nay. Bạn và David cũng đến nhé!)

Chấm điểm bài viết!
Your Answer